Trusopplæringa i Time og Lye


Gjennom trusopplæringstiltak ønskjer me å vere ei tydeleg kyrkje der alle born og unge får hjelp til å bli kjent med Gud, og leve livet sitt i tru, håp og kjærleik. Gjennom alderstilpassa opplegg ønskjer kyrkja å vere ein medspelar og ressurs for foreldra i den kristne oppsedinga.

 

Påmelding til trusopplæringstiltak  i Time kyrkje og Lye forsamlingshus

 

Krøllekveld - 3 år

Påmelding til "Krøllekveld" her  

Les meir

 

Småbarnstrall 1-3 år

Påmelding til "Småbarnstrall" her  

Les meir

 

Babysong 0-1 år

Velkommen til babysong på Lye forsamlingshus. Babysong er for born i alderen 0-1 år.    Påmelding til babysong hausten 2024 her....

Les meir

 

Våre Trusopplæringstiltak  i Time kyrkje og Lye forsamlingshus

Babysong 0-1 år


Velkommen til babysong på Lye forsamlingshus. Babysong er for born i alderen 0-1 år.    Påmelding til babysong hausten 2024 her.  

Les meir

 

Babysong 0-1 år


Velkommen til babysong på Lye forsamlingshus. Babysong er for born i alderen 0-1 år.    Påmelding til babysong hausten 2024 her.  

Les meir

 

Undretur - 2 år


Me inviterer 2-åringane til ein spennande undretur i kyrkja.

Les meir

 

Undretur - 2 år


Me inviterer 2-åringane til ein spennande undretur i kyrkja.

Les meir

 

Krøllekveld - 3 år


Velkommen til Krøllekveld for 3-åringar. Dette er ei hyggeleg stund i kyrkja for deg og barnet ditt med song, rørsle, forteljing og sosialt samvær. Saman skal me lesa og høyra ei forteljing om ein liten sau som gjekk seg vill. 

Les meir

 

Krøllekveld - 3 år


Velkommen til Krøllekveld for 3-åringar. Dette er ei hyggeleg stund i kyrkja for deg og barnet ditt med song, rørsle, forteljing og sosialt samvær. Saman skal me lesa og høyra ei forteljing om ein liten sau som gjekk seg vill. 

Les meir

 

Barnebibel og 4-årsklubb


Påmelding til Fireårsklubb   Me ønskjer å gje alle 4-åringar ei flott bok i gåve: " Bibelen for barn".

Les meir

 

Barnebibel og 4-årsklubb


Påmelding til Fireårsklubb   Me ønskjer å gje alle 4-åringar ei flott bok i gåve: " Bibelen for barn".

Les meir

 

Adventsklubb - 5 år


Me har ein eigen adventsklubb med ei samling for 5-åringane. Her vil me tenna adventslys, syngja  julesongar, høyra juleforteljinga og laga noko fint. Invitasjonar vert sende ut.

Les meir

 

Adventsklubb - 5 år


Me har ein eigen adventsklubb med ei samling for 5-åringane. Her vil me tenna adventslys, syngja  julesongar, høyra juleforteljinga og laga noko fint. Invitasjonar vert sende ut.

Les meir

 

Påskemysteriet - 1. trinn


Alle som går i første klasse er velkommen til å bli med oss å finne utav det aller, aller, aller største PÅSKEMYSTERIET! B li med oss å oppklara det store påskemysteriet! Kva skjedde eigentleg i påska?

Les meir

 

Påskemysteriet - 1. trinn


Alle som går i første klasse er velkommen til å bli med oss å finne utav det aller, aller, aller største PÅSKEMYSTERIET! B li med oss å oppklara det store påskemysteriet! Kva skjedde eigentleg i påska?

Les meir

 

Superheltsamling- 2. trinn


Om våren vil me invitera alle  2. klassingar  til å vera med på ei «Superheltsamling».

Les meir

 

Superheltsamling- 2. trinn


Om våren vil me invitera alle  2. klassingar  til å vera med på ei «Superheltsamling».

Les meir

 

Plan B Aktivitetsdag - 2. trinn


Treng du ein Plan-B? Me inviterer sjuåringane til ein kjekk dag i kyrkja ein av planleggingsdagane i skuleåret. Tema for dagen er skaparverket: "Gud skapar - me lagar" 

Les meir

 

Plan B Aktivitetsdag - 2. trinn


Treng du ein Plan-B? Me inviterer sjuåringane til ein kjekk dag i kyrkja ein av planleggingsdagane i skuleåret. Tema for dagen er skaparverket: "Gud skapar - me lagar" 

Les meir

 

Tårnagenthelg - 3.trinn


Som Tårnagentar løyser born oppdrag og mysterium og utforskar kyrkja, klokkene og kyrkjetårnet I januar kvart år inviterer me alle 3. klassingar til tårnagentsamling og tårnagentgudsteneste.  

Les meir

 

Tårnagenthelg - 3.trinn


Som Tårnagentar løyser born oppdrag og mysterium og utforskar kyrkja, klokkene og kyrkjetårnet I januar kvart år inviterer me alle 3. klassingar til tårnagentsamling og tårnagentgudsteneste.  

Les meir

 

Tweens-Kickoff - frå 4. trinn


I Bryne kyrkje har me Tweens kick-off, for 4. klasse og oppover.

Les meir

 

Tweens-Kickoff - frå 4. trinn


I Bryne kyrkje har me Tweens kick-off, for 4. klasse og oppover.

Les meir

 

Lys vaken - 6. trinn


Påmelding til Lys Vaken Sjetteklassingane vert inviterte til seinkveld i kyrkja, med gudsteneste dagen etterpå. Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

Les meir

 

Lys vaken - 6. trinn


Påmelding til Lys Vaken Sjetteklassingane vert inviterte til seinkveld i kyrkja, med gudsteneste dagen etterpå. Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

Les meir

 

Newbie og 7. klassefest


I Brynekyrkja får du invitasjon til Newbie , i Time vert du invitert   til 7. klassefest på  Lye forsamlingshus , og på Undheim vert det 7. klassefest i kyrkja der.  

Les meir

 

Newbie og 7. klassefest


I Brynekyrkja får du invitasjon til Newbie , i Time vert du invitert   til 7. klassefest på  Lye forsamlingshus , og på Undheim vert det 7. klassefest i kyrkja der.  

Les meir

 

Konfirmasjon - 9. klasse


Les meir

 

Konfirmasjon - 9. klasse


Les meir

 

Påskenatt i Time kyrkje


Velkommen til påskenatt i Time kyrkje! Påskenattsgudstenesta formidlar det store i at Jesus døydde på korset, sigra over døden og stod opp igjen.

Les meir

 

Påskenatt i Time kyrkje


Velkommen til påskenatt i Time kyrkje! Påskenattsgudstenesta formidlar det store i at Jesus døydde på korset, sigra over døden og stod opp igjen.

Les meir