Dåp, Vigsel og Gravferd


Me har elektronisk påmelding til dåp og vigsel sammen med alle sokna i Time. Når du går til påmelding kjem du til fellesrådet si heimeside.