Diakoni


Me ønskjer å vere ei tydeleg kyrkje der alle born og unge får hjelp til å bli kjent med Gud, og leve livet sitt i tru, håp og kjærleik. Gjennom alderstilpassa opplegg ønskjer kyrkja å vere ein medspelar og ressurs for foreldra i den kristne oppsedinga.