Babysong 0-1 år


Velkommen til babysong på Lye forsamlingshus. Babysong er for born i alderen 0-1 år. 

 

Påmelding til babysong hausten 2024 her.

 

Babysong Lye

Annankvar onsdag kl. 10.30 til 12.00 er babyer velkomne til Lye forsamlingshus i lag med ein føresett. Det er leik og moro, babysong kl. 10.30, og deretter eit måltid brødmat med kaffi og te.

Babysang-samlinga varer omlag ein halvtime, og inneheld blant anna namnesongar, kristne songar, rim og regler og dans. Me varierer mellom å sitja og liggja på golvet og å stå og dansa i ring. Songstunda er eit godt høve for foreldre til å få kontakt med barna. Song og musikk er viktig for barnet, og di stemme er den finaste babyen veit.

Tilbake