Lye forsamlingshus 


Ein stor del av medlemmane i Time sokn er busett på Lye. Det er viktig for kyrkjelyden  å drive arbeid i nærleiken av der bur. Time kyrkjelyd har difor eit stort arbeid for både barn, ungdom og vaksne på Lye forsamlingshus.

Annankvar veke - i oddetalsveker - har Time sokn gudsteneste på forsamlingshuset - sjå kalender nederst på sida

  • Trusopplæringa i Time sokn vert gjennomført både på Lye forsamlingshus og Time kyrkje, alt etter kva som er best i forhold til gjennomføinga. 
  • Mykje av det frivillige arbeidet ver gjennomført på Lye forsamlingshus. Sjekk på heimesida Lyeforsamlingshus.no  for informasjon om aktiviteter og samlingar på huset.