Påskenatt i Time kyrkje


Velkommen til påskenatt i Time kyrkje!

Påskenattsgudstenesta formidlar det store i at Jesus døydde på korset, sigra over døden og stod opp igjen.

Her kan du få oppleva kontrastane i mørke som blir vendt til lys og sorg som blir vendt til glede.

Denne flotte gudstenesta er resultat av samarbeid mellom ungdommar frå alle kyrkjelydane i Time.

Han er oppstanden, Halleluja!

Tilbake