Lys vaken - 6. trinn


Påmelding til Lys Vaken

Sjetteklassingane vert inviterte til seinkveld i kyrkja, med gudsteneste dagen etterpå. Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss. Me skal vera lys vakne for kvarandre, for Gud og for oss sjølve.

Tilbake