Pilegrimsvandring


 

I løpet sommaren 2019 blir det 2 pilegrimsvandringar for heile Jæren prosti langs Kongevegen:

24. juni 2019 - Jonsok kl. 18.00
Frå Tusenårsplassen ved Obrestad Hamn via Hå gamle prestegard, Kristkrossen på Njærheim og «Stille rom» i Obrestad fyr. Vandringsleiar er Roald Byberg. Ta med mat og drikke.
 


29. juli 201 - Olsok kl. 16.00
Frå Tusenårsplassen ved Obrestad Hamn til kveldsgudsteneste på Varhaug gamle kyrkjegard (kl. 19.00). For dei som ønskjer det, kan dei slutta seg til vandringa nedføre Grødalandstunet. Vandringsleiar er Gunnar Frøyland. Ta med mat og drikke.

 

Velkomne til å vere med langs fantastisk flotte pilegrimsleier med vakker natur!

 


Pilegrimsvandring

Den ytre vandringa er som ei vanleg vandring. Reisemålet kan vera ein heilag stad, eit kyrkjebygg eller anna som er knytt til kyrkja. Den indre vandringa har retning mot Gud sjølv.
 Pilegrimsvandringa er ikkje ei flukt bort frå sjølve livet, men ei vandring med Gud for å få mot og kjærleik til å vera undervegs – i livet. Den ytre ramma for pilegrimsvandringa kan gje styrke til det indre livet. Her kan Bibel, salmebok og enkle liturgiar koma oss til hjelp. (Eit døme på liturgi sjå "Andakt undervegs" )

Det er merka ein pilegrimsveg langs Kongevegen på Jæren. Pilegrimsvegen går frå Varhaug gamle kyrkjegard og nordover til den tidlegare Stefanuskyrkja i Nærlandparken. Gå der pilegrimsmerkene er sett opp, og fylg dei blå merkene som syner kor Kongevegen går. Etter at du har passert hengebrua over Håelva, går du ein avstikkar til høgre opp til den gamle steinkrossen på Njærheim. Derfrå går du tilbake til elva og følgjer vegen vidare til Nærlandparken.Ein pilegrimstur kan du gå aleine eller saman med familie, vener og kolleger. Liturgien som er nemnt ovanfor de bruke på stoppa undervegs.

Avstandar:
Frå Varhaug gamle kyrkjegard til Hå gamle prestegard: ca 8 km
Frå Hå gamle prestegard til steinkrossen på Njærheim: ca 2 km
Frå Steinkrossen på Njærheim til Stefanuskyrkja: ca 4 km

Trykk her for å se Andakt underveis

På Obrestad fyr er det eit «Stille rom». Døra i fronten på sjølve fyrbygningen er merka med «Stille rom». 
Her kan du setja deg ned, kvila deg litt, sitja i ettertanke, be ei bøn eller berre vera. Her kan du også ta med turvener for «ei freda stund».  «Stille rom» er alltid ope. Du er alltid velkommen!  Skriv gjerne også namnetrekket ditt/ei helsing i besøksboka.

Fred og alt godt! Velsigna vandring.

 

 

Tilbake