Medlemmer Time sokneråd 2024-2027


Time sokneråd 2023-2027

Marianne Hauge (leiar) tlf: 481 14 974
Willy Finnbakk (nestleiar) 
Jorunn M. Ueland
Trond Heskestad
Sverre Risa
Martin Berge

Sokneprest Yngvar Nilsen er òg med i rådet.
Dagleg leiar deltek på møtene som sekretær, men har ikkje stemmerett.
1. vara deltek òg vanligvis på møtene.

Varamedlem:
Ingrid Eikeland (1. vara)
Harald Auestad (2. vara)
Steinar Knutsvik (3. vara)
Bjørn Håland (4. vara)

Tilbake