Fredagskveld på kyrkjetorget


2. september kl. 20.00-22.00

 

Fredagskveld Kyrkjetorget Time kyrkje

2. sept  kl. 20-22

Else Marie Bue

fortel om barndom, oppvekst, tur gjennom Sahara og mykje anna frå eit innhaldsrikt liv.

 
Fredagskveldane Kyrkjetorget er samlingar med tid til drøs, uformelt program, kveldens gjest, allsong, m.m.

Dei som ønskjer å koma, kan ta med litt mat kvar som me set fellesbordet.
Komiteen ordner kaffi/te.
 

 Arr: Fredagskveldkomitéen

Tilbake