Høyring vedr. endring i vedtekter for gravplassane - forskrift


Gravplassforvaltinga i Time har lagt ut til høyring forslag til nye vedtekter for gravplassane.  Høyringsfrist 15.10.2022.  
Høyringa er open og alle kan senda innspel.  
Sjå høyringsnotat her.

 

Tilbake