Ledige stillinger!


Ungdomsleiar
Barne- og familiearbeidar

 

Ungdomsleiar Bryne, Undheim og Time
100 % fast stilling. Stillinga er fordelt med 60% i Bryne, 25% i Time/Lye og 15% i Undheim. Du vil ha hovudansvar for arbeidet i Bryne, og ei mentorrolle overfor ungdomsarbeidarane i Time og Undheim. Dette er eit unikt høve for deg som ønskjer å arbeida med kyrkjelydsutvikling blant ungdom i Den norske kyrkja.
Søk her.

Barne- og familiearbeidar på Lye forsamlingshus
50% prosjektstilling i 2 år, med moglegheit for forlenging.
Søknadsfrist: 1. september 2022
Søk her.

Tilbake