4 ledige stillinger!


Lye forsamlingshus og Time kyrkje

 

4 ledige stillingar - søknadsfrister er rett rundt hjørnet. Løp og søk!

Barne- og familiearbeidar på Lye forsamlingshus
50% prosjektstilling i 2 år, med moglegheit for forlenging.
Søknadsfrist: 15. april
Søk her: https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4491848544?link_source_id=0&fbclid=IwAR26AZubblCjXLs2ilmIGVlgt6qcV1Bi3fHEcDq2BrUSEbiB2wwy2Jlk3XY

Ungdomsarbeidar på Lye forsamlingshus
30% fast stilling med moglegheit for utviding inntil 50%.
Søknadsfrist: 1. mai
Søk her: https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4499959494?link_source_id=0&fbclid=IwAR3rP6rIafLmmVCazBnkH3a_eq0lvPkpHHN1TY-mrkspPjIHoIM-oN-utWg

Klokkar i Time kyrkje 
Fast stilling annankvar sundag og i høgtider
Søknadsfrist: 15. april
Send søknad her: abs@timekyrkja.no
Les meir om stillinga her: https://timekyrkja.no/Om-oss/Artikler/Visning/ArticleId/2197/Ledige-helgestillinger-i-Time-kyrkje

Kyrkjetenar i Time kyrkje
Fast stilling annankvar helg og i høgtider
Søknadsfrist: 15. april
Send søknad her: abs@timekyrkja.no
Les meir om stillinga her: https://timekyrkja.no/Om-oss/Artikler/Visning/ArticleId/2197/Ledige-helgestillinger-i-Time-kyrkje

Tilbake