Me ber om fred i Ukraina


Salme 31 har blitt ei felles bønnesalme for det ukrainske folket. Bli med og be den i lag med dei kvar dag mellom kl. 16 og 17.

 

Denne bønnen bes av millioner av ukrainere hver dag. Vi er inviterte til å være med og be sammen med dem.

Her i nettbibelen finner du Salme 31.

Her er en annen bønn vi kan be:

Gud, vi ber

Barmhjertige Gud
Med sorg og fortvilelse leser vi om krig og lidelse i Ukraina.
Vi har håpet og bedt om at dette ikke skulle skje.
Men nå skjer det, Gud.
Bomber faller.
Mennesker skytes.
Byer brenner.
Se, Gud!
Hør, Gud!
Reis deg, gode Gud, og hjelp oss.
Gud, vi ber.

Trofaste Gud, vi ber for barna
og for alle mennesker som rammes av krigens herjinger.
Vi ber for flyktninger og krigens ofre
Vi ber for de eldre og for de som er syke.
Vi ber for de som er redde.
Vi ber for familier som splittes.
Gud, vær deres vern og deres hjelp!
Gud, vi ber.

Visdommens Gud, vi ber om klokskap og vilje til fred hos verdens ledere.
Vi ber for ledere og mennesker med makt..
Sett grenser for ondskapen, Gud,
og hjelp alle til å velge diplomatiets og tillitens veier.
Gud, vekk dem opp så vilje til fred kan seire
og menneskers hat og sinne kan tøyles.
Gud, vi ber.

Barmhjertige Gud, vi ber for kirkene og for kirkenes ledere.
Gi vern og klokskap til å leve og formidle håpet
og kjærlighetens stemme midt i kaoset.
Vi ber for Bibelselskapet i Ukraina
og for den viktige rolle de spiller for kirkene og for folket.
Gud, vi ber.

Nådige Gud, vi ber for vårt land og vårt folk.
Vi ber for alle de berørte i Norge, både russere, ukrainere og andre.
Vi ber for de som gjenopplever gamle krigsminner
og for de som er redde for sin egen trygghet og sin egen framtid.
Hjelp oss, Gud, å ta vare på hverandre i denne situasjon.

Fyll oss med kjærlighetens fantasi,
så vi deler våre goder med hverandre.

Gud, vi ber.

Eller denne:

Hellige, treenige Gud, 

du som er visdommens, fredens og kjærlighetens kilde! 

Sammen med kirker i hele verden kommer vi til deg og ber: beskytt folket i Ukraina! 

Kom med din trøst til alle dem som er redde og som er i de krigs- og konfliktrammede områdene. La dem erfare din kjærlighet og fred, og gjennom det finne mot til gode gjerninger. 

Til deg kommer vi med vår uro og ber om fred i Europa og verden.

Gi verdens ledere visdom, mot og handlekraft til å avslutte krigshandlingene, redde menneskeliv og finne fredelige løsninger.

Jesus Kristus, du som er verdens lys, kom med din fred! Amen.

Tilbake