Kyrkjekontoret er ope for besøkande


 

Kyrkjekontoret er ope for besøkande mellom kl 9-14 alla vekedagar. Grunna koronasituasjonen er det likevel mange som jobber frå heimekontor, og me vil difor anbefale at ein gjer avtale med den ein ønskjer å treffe på førehand. Sentralbordet er bemanna i same tidsrommet som kontoret elles, 9-14 kvar vekedag. Tlf: 51 77 03 77.

Tilbake