Undretur


 

 

Me inviterer 2 - 3-åringane til ein spennande undretur i kyrkja.

 

 

Her har me ei songstund og me utforskar kyrkjerommet saman. 

Barna får og med heim pose med songkort som kan vere fin å bruke heime. 

Tilbake