Tilhørige i kyrkja vert sletta frå nyttår


 

1. januar 2021 opphører den lovpålagte tilhørigordninga i Den norske kyrjka, som gjer at tilhørige barn vert sletta frå kyrkja sitt medlemsregister. Alle berørte av endringa vil få eit brev i digital postkasse, med informasjon om korleis ein fortsett kan få informasjon fra kyrkja.

Spørsmål og svar knytt til innhaldet i brevet og endringa får du ved å klikke på lenka under:

Spørsmål og svar om tilhørigordninga 

Tilbake