Bibelgrupper/smågrupper


Vil du vera med i ei bibelgruppe eller smågruppe?

I ei gruppe delar me liv, ber for kvarandre og les i lag i Bibelen eller annan kristen litteratur.

Ei av gruppene som vi har tilbud om her på Lye og i Time, er Troens Menn. Les meir om Troens menn her.

Spørsmål? Ta kontakt med dagleg leiar i Time sokn, time.soknerad@timekyrkja.no.

Tilbake