Eksterne Samtaleressurser


Under finner du i alfabetisk rekkefølge  ein del nettsider som kan vere til hjelp for deg eller nokon du kjenner. 

BlåKors

CRUX - Kirkens sosialtjeneste

Fermate

Familievernkontoret - Sør-Rogaland 

Kirkens bymisjon 

Kirkens SOS 

Nettkirken 

Pårørendesenteret

VAKE - kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep.

 

Blå-Kors

Vårt verdigrunnlag:

 • Verdighet: Vi møter mennesker med respekt og annerkjennelse. I Blå Kors legger vi vekt på menneskets ukrenkelige verdi.
 • Egenkraft: Vi har tro på at det enkelte mennesket har kraft til å håndtere utfordringer og til å gjøre endringer i eget liv. Vi støtter den enkelte til å finne og ta i bruk egne ressurser.
 • Kvalitet: Vi har høy kompetanse, og baserer vårt arbeid på erfarings- og forskningsbasert kunnskap. Vår samlede kompetanse skal møte behovene til menneskene vi arbeider for.
 • Medmenneskelighet: Vi ser hele mennesket, både muligheter og utfordringer.

Klikk her for å finne informasjon om BlåKors sine virksomheter og tilbud 

 

CRUX

CRUX er latin og betyr både kors og kryss (veiskille). Begrepet vert og nytta i klatresporten, Crux er det  punktet i en klatrerute som ein ser på som det vanskelegaste. 

CRUX har fire kjerneverdiar

 • Helhjertet 
 • Raus.
 • Dristig
 • Solid.

Linkar til Stiftelsen CRUX og CRUX sitt arbeid finn du under 

 

Fermate

Fermate er et musikalsk uttrykk som betyr å ta en ekstra stopp før man går videre til neste note . Dette er det sjelesorgsenteret fermate ønsker å tilby: Ein pause i kvardagen, eit pusterom langs livsvegen  - link til Fermate 

 • Fermate er ein stad der det er rom for å snakke sant om livet
 • Fermate er ein stad der det er plass for refleksjon
 • Fermate er ein stad der du får hjelp til å arbeide med ditt sjølvbilete, relasjonen til andre og til Gud
 • Fermate er ein stad du vert møtt med omsorg og respekt uavhengig av livssiyuasjon og livssyn
 • Ein stad der du får rettleiing med utgangspunkt i kristen fortolking 

(frå fermate sine heimesider)

 

Familievernkontoret Sør-Rogaland 

Stiftelsens formål er å yte hjelp til familier, par og enkeltpersoner der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien, eller som ønsker å forebygge slike vansker knyttet til samliv og samhandling. Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet styrke familie, ekteskap, foreldreskap, samliv og ensliges stilling i kirke og samfunn.

Virksomheten har en kristen diakonal forankring og profil, og skal hjelpe klienter ut fra deres forutsetninger uansett sosial status, livsførsel, legning, religiøs tro eller politisk overbevisning.

Du tenger ingen henvisning - ta kontakt på 51 53 81 50. 

Kva kan Familievernkontoret hjelpe med (frå heimesida til Familievernkontoret ) 

 • Parsamtalar  - Enten det dreier seg om utroskap, kommunikasjonsproblemer eller at følelsene tar slutt, kan det være godt å snakke med en nøytral tredjepart.
 • Mekling/Foreldresamarbeid - Alle par som skal flytte fra hverandre, og som har barn under 16 år, må møte til lovbestemt mekling. Målet med meklingen er å få en god start på det videre foreldresamarbeidet, og å lage en avtale som viser hvordan foreldrene vil fordele foreldreansvar, bosted og samvær med felles barn. Avtalen skal legge vekt på hva som vil være den beste ordningen for barna.
 • Barn og ungdom - Noen ganger er det ekstra vanskelig å være barn eller ungdom i en familie. Det kan være utfordrende hvis de voksne i familien er veldig uenige om alt mulig.
 • Familiesamtaler - Konflikter i familien er vanskelig, enten det dreier seg om sinne, rus eller samarbeid knyttet til barn. Våre familieterapauter kan hjelpe

 

Kirkens bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. -

Kva gjer kirkens bymisjon  - Link til kirens bymisjon sine arbeidsfelt 

 

Kirkens SOS

Visjon: Alltid et medmenneske å snakke med når livet er vanskelig

Verdier: Åpenhet - Likeverd - Kvalitet - Mot

ALLTID ET MEDMENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER VANSKELIG

Kirkens SOS sin visjon er at det alltid finnes et medmenneske å snakke med når livet er vanskelig

Treng du nokon å snakke med ? Trykk her for å kome til kirkens SOS si heimeside 

 

Nettkirken 

Chat med en prest eller diakon

Våre prester og diakoner er her for deg når du vil snakke. Chatten er gratis og anonym. Det stilles ingen krav til hva du tror på, mener og føler – her er det rom for deg, og vi har taushetsplikt.

 

 

Pårørendesenteret 

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud.

Link til Pårørendesenteret 

 

VAKE - kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep  

 • Vi står ved den utsattes side. Vi skal være til hjelp for utsatte som opplever seksuelle krenkelser og overgrep i en kristen sammenheng.
 • Vi hjelper kirker, menigheter og kristne organisasjoner med å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep.
 • Vi gir råd til kirker, menigheter og kristne organisasjoner når seksuelle krenkelser og overgrep skjer.

Klikk her for å å finne oversikt over tjenester og tilbud 

 

Tilbake