Gudsteneste med påskedrama


 

På palmesøndag vil me ha ei annleis gudsteneste på Lye forsamlingshus. Me går gjennom dag for dag av påskehøgtida med forteljing, song og drama, samtidig som at me knyttar dette opp mot dei vanlege ledda i gudstenesta. 

 

 

Me inviterer alle fjerdeklassingane til å vere med på denne gudstenesta. Me øver først på laurdagen kl 10-12, og deltek saman med Lye Tweens på gudstenesta palmesøndag. 

Tilbake