Weekend til Lunden


15.-17. september 2023

 

Lye forsamlingshus og Time kyrkje ønsker å samle alle generasjonar til weekend med mykje leik og moro, og samtidig alvor og tid til å søke Gud i lag. Det blir eit variert program som passar for born, ungdom og vaksne. Leirplassen Lunden i Sokndal inneheld blant anna aktivitetshall, badeplass, fotballbane, kanoar, trøbåter, flott natur og kiosk. Alle er velkomne på weekend!

For meir info, kontakt Anna Bergitte Skårland (990 26 276, abs@timekyrkja.no).

Tilbake