Om oss


Time kyrkje eit flott kyrkje som mange ønsker å nytte til dei store anledningane i livet - dåp, bryllup og gravferd. 

Annankvar veke - i partalsveker - har Time sokn gudsteneste i Time kyrkje - I oddetalsveker har Time sokn gudsteneste på Lye forsamlingshus. 

  • Trusopplæringa i Time sokn vert gjennomført både på Lye forsamlingshus og Time kyrkje. 
  • Mykje av det frivillige arbeid vert gjennomført på Lye forsamlingshus. Sjekk på heimesida Lyeforsamlingshus.no  for informasjon om aktiviteter og samlingar på huset. 

Kyrkjelydspedagog
Time og Undheim

Ragnhild Hanssen

Send epost

Barne- og familiearbeidar Time

Marianne Egeland Hauge

Send epost

Kyrkjetenar Time

Elias Høie Hetland

Send epost

Sokneprest
Time

Yngvar Nilsen

Send epost

Kateket

Ingfrid Time Nærland

Send epost

Ungdomsarbeidar Lye

Else Iren Skretting

Send epost

Dagleg leiar
Time

Anna Bergitte Skårland

Send epost

Dagleg leiar Undheim
Kyrkjemusikalsk leiar Time

Frode Skårland

Send epost

Diakon Time og Undheim

Praxedes Slettebø

48896919

Send epost

Ungdomsleiar

Oda Vik Straume

Send epost

Ungdomsmedhjelpar

Alfred Undheim

Send epost