Lye forsamlingshus - kven er vi ?


Eit verdibasert barne-, ungdom- og vaksenarbeid midt i lokalsamfunnet på Lyefjell Me ønsker å samle folk på Lye forsamlingshus for å verkeliggjere visjonen "Vi ønsker at alle på Lye må bli bedre kjent med Jesus Kristus"

KVEN:

Eit fellesskap som spring ut frå den evangelisk lutherske lære 

  • Time sokn - Den norke kyrkja (DNK) har gudstenester i oddetalsveker 
  • INN- kyrkja - Forsamlingen er tilsluttet Indremisjonsforbundet (imf.no),  Norsk Luthersk Misjonssamband (misjonssambandet.no), og Normisjon (normisjon.no) har sundagssamlingar i oddetalsveker 

Alle lag og foreningar som bygg på Guds ord og den evangelisk lutherske vedkjenning og sokner til Lye forsamlingshus, har rett til å nytta forsamlingshuset,

KORLEIS

Me har ulike arenaer for å skape trygge og rusfrie møteplassar for alle. Forkynning av Guds or gjennnom sang og musikk, drama, bibeltimar, foredrag konsertar messer, og bønevandring m.m.

Arbeid for barn og unge står sentralt i arbeidet. 

KVEN

Alle er velkomne til Lye forsamlingshus, uansett ståstad, livserfaring, forhold til kristen tru eller eige livssyn. Me oppmoder alle nye på Lye til å ta turen innom oss. De vil vere varmt velkomne. 

Tilbake