Søndagsskule hausten 2024


Her finn du datoar for søndagsskule i Time kyrkje hausten 2024.

Velkommen til søndagsskule i Time kyrkje!

Her er datoar for hausten:

11. august kl. 11.00
22. september kl. 11.00
3. november kl. 11.00
17. november kl. 11.00
15. Desember kl. 11.00

(Bildet er henta frå Den norske kyrkja sitt bildearkiv, og det er dei som har rettane til det.)

Tilbake