Konsert med Jærklang


Jærklang fyller 25 år. Konsert i Bryne kyrkje laurdag 8. juni kl. 19.00.

Kom og høyr koret saman med songgruppa Shalom og unge lokale solistar og musikarar deltek.

 

Matøkt

Kollekt til Kanhaug - skulegang til fattige barn i Sierra Leone.

Tilbake