Småbarnstrall 1-3 år


Småbarnstrall liknar på babysong, men med songar som er tilpassa eit born i 1-3 års alderen. Det blir song, leik og moro. Me invitere alle 1-3 åringar frå Undheim, Time og Bryne til å koma til Time kyrkja ilag med oss. Me har samling ca. ei gong i månaden. Etter samlinga vert det kveldsmat til dei som ynskjer det. 

Dato for oppstart småbarnstrall hausten 2024:
18. september kl. 17.00

Tilbake