Søndagsskulen - Time og Lye


Velkommen til sundagsskule - på Lye og Time 

Søndagsskolelogo - Søndagsskolen - mer enn du tror

Søndagsskulen høyrer til i Søndagsskolen Norge. Klikk her (https://sondagsskolen.profundo.no/medlem) for å bli medlem. Vel region Søndagsskolen Norge (Rogaland) og lokallag Time søndagsskule eller Lyefjell søndagsskule.

Lyefjell søndagsskule

Borna har ein sentral plass i alle DNK-gudstenestene på Lye.

Dei er med i gudstenesta i hovudsalen frå kl.10.30, og går etter kvart til ulike aktivitetar som til dømes:

  • brettspel
  • hobbyaktivitetar
  •  kahoot
  • selskapsleikar.

Dei gongene det ikkje er søndagsskule, er det gudsteneste for store og små. 

 

Time søndagsskule

Borna er med i gudstenesta som byrjar kl. 11, og går før talen til søndagsskulen. (Dei kan ha med seg vaksne om dei vil) 

På sundagsskulen

  • Me syng saman
  • Me høyrer ei bibelforteljing
  • Me leiker saman
  • Me får noko å bita i.

Barna får klistra sitt eige klister på den store søndagsskuleplakaten. 

På Time er det sundagsskule ca 5 sundager i halvåret 

Søndagsskulen både på Lye og Time høyrer til i Søndagsskolen Norge. Klikk her (https://sondagsskolen.profundo.no/medlem) for å bli medlem. Du må velje region Søndagsskolen Norge (Rogaland) og lokallag Time søndagsskule eller Lyefjell søndagsskule.

Tilbake