Plan B Aktivitetsdag - 2. trinn


Treng du ein Plan-B? Me inviterer sjuåringane til ein kjekk dag i kyrkja ein av planleggingsdagane i skuleåret. Tema for dagen er skaparverket: "Gud skapar - me lagar" 

Plan-B er ein dag full av ulike aktivitetar, ute og inne, der me lærer om kven som har skapt jorda, og om at Gud kan skape av ingenting, medan me kan lage mykje fint og godt når me brukar det Gud har skapt.

Samlinga er felles for alle sokn, og me saman i kyrkja på Undheim.

Foreldre/føresette leverer barna om morgonen mellom kl. 08.00-09.30 og hentar mellom kl.14.00-15.00. 

Invitasjon vert sendt ut.

Velkommen!

Tilbake