Tårnagenthelg - 3.trinn


Som Tårnagentar løyser born oppdrag og mysterium og utforskar kyrkja, klokkene og kyrkjetårnet

I januar kvart år inviterer me alle 3. klassingar til tårnagentsamling og tårnagentgudsteneste.

 

Me treng mange agentar til å vera med å løysa oppdrag og mysterium. Saman skal me læra gode agenttips, gå på symboljakt, utforska kyrkja, følgja spor og teikn og løysa ulike oppdrag. Dette blir spennande! God mat må òg til for gode agentar. Alle agentane får med seg boka «Skattar frå bibelen» og eit siste oppdrag med seg heim. I tillegg deltek me på gudsteneste i kyrkja der me også får oppdrag som skal løysast.

Tilbake