Påmelding til Kick-off


Påmelding til Kor-Kickoff

Påmelding til Tweens-Kickoff

Me har fleire kjekke barnekor i kyrkjene i Time.Tidleg i haustsemesteret inviterer me til Kor-Kickoff for alle barnekora våre. Dei litt eldre vert inviterte til eit Tweens-Kick-off, der dei mellom anna får informasjon om korarbeid for tweens og oppover.

Barnekor

Lye barnegospel har øving kvar måndag (følgjer stort sett skuleruta) på Lye forsamlingshus kl 16.30-17.15 Tilbodet er for barn frå det året dei fyller 5 til og med 4. klasse. 

TT-koret er for tweens og teens frå 5. klasse og oppover. Me øver annakvar torsdag i Bryne kyrkje, men er eit kor for alle frå Time, Undheim og Bryne sokn.

Les meir om Lye barnegospel her.

Les meir om TT-koret her

Tilbake