Undretur - 2 år


Me inviterer 2-åringane til ein spennande undretur i kyrkja.

Her har me ei songstund og me utforskar kyrkjerommet saman. 

Barna får og med heim ein flott pose med songkort som er kjempefin å bruka heime. 

Undretur i kyrkja finn stad på hausten, og invitasjonar blir sende ut til dei som har fylt/ fyller 2 år i løpet av året.

 

Velkommen til undretur!

Tilbake