Småbarnstrall 1-3 år


Påmelding til småbarnstrall i Time kyrkje

 Song og musikk samlingar for 1-3 åringar. Det blir song, leik og moro.

Illustrasjonsteikning - husdyr - sau, ku katt og hund

Småbarnstrall liknar på babysong, men med songar som er tilpassa eit born i 1-3 års alderen. Me inviterer alle 1-3 åringar frå Undheim, Time og Bryne til å koma til Time kyrkja ilag med oss. Samlinga varer omlag ein halvtime. 

Tilbake