Weekend til Lunden


Lye forsamlingshus og Time kyrkje ønsker å samle alle generasjonar til weekend med mykje leik og moro, og samtidig alvor og tid til å søke Gud i lag. 

Illustrasjon - leik limbo

Det blir eit variert program som passar for born, ungdom og vaksne. Leirplassen Lunden i Sokndal inneheld blant anna aktivitetshall, badeplass, fotballbane, kanoar, trøbåter, flott natur og kiosk. Alle er velkomne på weekend!

For meir info, kontakt Anna Bergitte Skårland tlf. 990 26 276 eller epost: abs@timekyrkja.no.

Tilbake