Val av sokneråd i Bryne, Time og Undheim sokn - frist for innlevering av listeforslag


  • Frist for forslag til kandidater til soknerådet - 15.mars 2023.
  • Frist for å levera eigne lister til soknerådet  - 31. mars 2023 kl. 12.00.
Valgurne kirkevalget

Meld forslag til soknerådslistene til:

Bryne sokneråd Inger Bakke Berge - 915 17 753 bryne.soknerad@timekyrkja.no
Time sokneråd Marianne Hauge  - 481 14 974 time.soknerad@timekyrkja.no
Undheim sokneråd Hanne Brit Sandsmark - 996 26 157 undheim.soknerad@timekyrkja.no

Valbare medlemmer er medlemmer av Den norske kyrkja som bur i soknet og som fyller 18 år seinast i 2023.

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av kvart kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år, og ei rimeleg geografisk spreiing. Kandidatar skal vera oppført i prioritert rekkjefølgje med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuell bustad og stilling.

 

Andre lister til sokneråd:

Det er og anledning for ei nomineringsgruppe på ti personar med stemmerett i soknet, å levera liste til val av sokneråd - Alle listeforslag må oppfylle en del vilkår, disse finner du i kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd

Frist for innlevering av listeforslag er fredag 31. mars 2023 kl 12.00.

 

 

 

 

 

 

Tilbake