Språkkafé På Lye


Ønsker du å møte andre for å øve på å snakke norsk? Bli med på språkkafé!

Velkommen på språkkafé på Lye forsamlingshus, Kvartsvegen 3 (mellom barneskolen og ungdomsskolen),

hver mandag kl. 18.30-20.00. Det blir kaffe/te og litt å spise.

Barn er også velkomne. For dem blir det lek og spill.

Har du spørsmål? Kontakt Øystein Dahlstrøm på tlf. 47500902.

www.lyeforsamlingshus.no

Tilbake