TT-koret


Me har eit felles kor for tweens og teens frå alle kyrkjelydane våre. 

Bli med i koret: Me håpar mange songglade tweens og ungdommar har lyst til å vera med oss og syngja. 

Me øver annakvar torsdag (i partalsveker) i Bryne kyrkje kl. 19.00-20.00

Medlemskontingent:
Kr 50 ,- pr. kalenderår. 
Kan betalast på Vippsnr.  642065.

Kommuniksajon og beskjeder til koret vil nå føregå i Spond
Bli med i Brynekyrkja si spondgruppe:
Spondappen er gratis. 
Lenke til Spond gruppe finn du her.
Kode: IUYPM

Ønskjer du å syngja solo? Vil du lære nye, kjekke songar? Vil du bli med på konsertar og turar? Då er dette noko for deg!!

Har du spørsmål, kontakt:

Tone Vold tlf: 918 81 818‬
Ragnhild Hanssen tlf: 990 22 872‬

Tilbake