Lykkeliten - Babysong 0-1 år


Lykkeliten open barnehage

Lykkeliten er eit tilbod til barn og føresette som har anledning. 

Me held til på Lye forsamlingshus, og har ope annakvar onsdag mellom 10.00 og 12.00 (me følgjer stort sett skuleruta).

Her er det leik og moro for alle.
Ragnhild Hanssen har babysong kl. 10.30-11.00.
Me serverer brødmat, kaffi og te etter babysong.

Pris pr. semester: kr. 100,-. Maten er inkludert i denne prisen.

Velkommen!

Babysong Lye

Babysong er ein del av tilbodet til Lykkeliten open barnehage på Lye forsamlingshus. Lykkeliten har ope annakvar onsdag (partalsveker) mellom kl. 10-12. Babysong mellom  kl. 10.30 - 11.00.

Samlingane varer omlag ein halvtime, og inneheld blant anna namnesongar, kristne songar, rim og regler og dans. Me varierer mellom å sitja og liggja på golvet og å stå og dansa i ring. Songstunda er eit godt høve for foreldre til å få kontakt med barna. Song og musikk er viktig for barnet, og di stemme er den finaste babyen veit.

 

Tilbake