Foreldrebetaling ved stengte barnehagar


 

Foreldrebetaling ved stengte barnehagar og skular

Dette gjeld all foreldrebetaling til barnehage, SFO og skulemåltid/kantineordning:

1.     Betal fakturaen du har fått tilsendt for mars månad som vanleg.

2.     Du skal få tilbakebetalt det du ikkje får nytta deg av på grunn av stengt skule/barnehage. Me kjem tilbake til tidspunkt.

3.     Me avventer situasjonen framover. Så lenge skular og barnehagar er stengt, vil me ikkje senda fleire fakturaer med foreldrebetaling.

Tilbake