Oppdatert info om koronasituasjonen


Her blir oppdatert info frå kyrkjekontoret lagt ut jamnleg. I tillegg kan de sjå kyrkjene sine facebooksider for informasjon om arrangement, avlysingar og kontakt.

 

Samfunnet vert gradvis opna opp igjen, og det vert no planlagt gudstenester med inntil 50 deltakarar. Sjå annonsar i Jærbladet og kyrkjene sine heimesider for info om tid, stad og retningslinjer.

  • Gravferdsseremoniar vert fortsett gjennomført med kun dei næraste til stades.
  • Dåpshandlingar vert gjennomført med kun dåpsfølge til stades.

Er du usikker på om eit arrangement du hadde tenkt deg på vert avlyst kan du ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf 51 77 03 77.

Kyrkjekontoret er no opent igjen som vanleg, kvardagar 9-14.

Barnehagane er opna i tråd med nasjonale retningslinjer.

Denne artikkelen vert oppdatert etterkvart som ny informasjon vert tilgjengeleg.

Tilbake