Oppdatert info om koronasituasjonen


Her blir oppdatert info frå kyrkjekontoret lagt ut jamnleg. I tillegg kan de sjå kyrkjene sine facebooksider for informasjon om arrangement, avlysingar og kontakt.

 

I tråd med retningslinjer frå Kirkerådet vert alle arrangement i kyrkjene avlyst til over påske. Dette gjeld gudstenester, trusopplæringstiltak, konfirmantopplæring, institusjonsbesøk, kulturarrangement og andre planlagde tiltak.

  • Gravferdsseremoniar vert fortsett gjennomført med kun dei næraste til stades.
  • Dåpshandlingar vert gjennomført med kun dåpsfølge til stades.

Er du usikker på om eit arrangement du hadde tenkt deg på vert avlyst kan du ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf 51 77 03 77.

Kyrkjekontoret held sentralbordet opent som vanleg, kvardagar frå kl 9-14, men stenger sjølve kontoret for besøkande.

I tillegg til avlysing av arrangement vert dei kyrkjelege barnehagane stengt i tråd med nasjonale og lokale avgjersler.

Denne artikkelen vert oppdatert etterkvart som ny informasjon vert tilgjengeleg.

Tilbake