Påmelding til gudstenester på Lye og i Time


 

Etter nye innstramminger frå regjeringen, kan vi samla maks 50 personar til arrangement, og vi er glade for at vi faktisk kan samlast 50 stk! Du får her ei oversikt over gudstenester som er opne, og som du er velkomen til å vera med på, og det blir gjort eit grundig arbeid for at desse skal vera så trygge som mogleg. Men hugs – hald avstand, vask hender og hald deg heime om du er sjuk.

Lurer du på kva du kan vera med på av anna arbeid på Lye i desse dagar? Klikk her.

Gudstenester på Lye forsamlingshus og i Time kyrkje
22. november kl. 10.30 på Lye forsamlingshus: Gudsteneste for vaksne
6. desember kl. 10.30 på Lye forsamlingshus: Gudsteneste tilpassa barnefamiliar
13. desember kl. 11.00 i Time kyrkje: Gudsteneste
Julafta 24. desember kl. 14.30 og 15.45 i Time kyrkje: Familiegudstenester

For at vi skal ha oversikt over kor mange som kjem, og for at du skal vite at du er rekna med, blir det påmelding til alle desse gudstenestene. Klikk her for påmelding. eller ring 51 77 03 77.

Tilbake