Feil kontonummer på giro i Helgedagen


 

I det siste nummeret av Helgedagen er det lagt ved ein frivillig giro for dei som ønskjer å gi ein gåve. Kontonummeret på denne er feil. Rett kontonummer er:
2801.49.74395

Tilbake