Velkommen til dåpVil du la barnet ditt døypast? Eller vil du sjølv bli døypt? Dåpen er ei feiring av at den døypte blir ein del av Guds store familie - den verdsvide kyrkja.

 

Du kan lese meir om dåp her.

Ynskjer du samtale med ein av prestane våre, finn du kontaktinfo under "Kontakt" i toppmenyen. Du kan óg ringe kyrkjekontoret på tlf 51 77 03 77 for meir info.  Me låner ut dåpskjoler gratis.