Velkomen til dåp!


Barn, unge og vaksne er alle like velkomne til dåp i Den norske kyrkja. I dåpen feirer me at den døypte blir ein del av Guds store familie - den verdsvide kyrkja.

Du kan lese meir om dåp i Den norske kyrkja her, og ringe kyrkjekontoret på tlf 51 77 03 77 viss du lurer på noko. Ynskjer du samtale om dåp med ein av prestane våre, finn du kontaktinfo under "Om oss" i toppmenyen.