Born og ungeMe ønskjer å vere ei tydeleg kyrkje der alle born og unge får hjelp til å bli kjent med Gud, og leve livet sitt i tru, håp og kjærleik. Gjennom alderstilpassa opplegg ønskjer kyrkja å vere ein medspelar og ressurs for foreldra i den kristne oppsedinga. Samlingane er prega av varierte former som til dømes song og musikk, leik, fortelling, drama, smågrupper, gudsteneste, m.m. Kyrkja skal vere ein god stad for læring og ein god stad å vere saman med Jesus.

Under biletet kan du klikke deg vidare for å sjå dei forskjellige opplegga vi tilbyr i trusopplæringa. For meir informasjon om kontinuerlige tiltak kan du klikke deg inn på kyrkjelydane i hovudmenyen øvst på sida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trusopplæring i Time og Undheim

Trusopplæring i Brynekyrkja