Fredagskveld på kyrkjetorget

2. september kl. 20.00-22.00

Les meir

 

Høyring vedr. endring i vedtekter for gravplassane - forskrift

Gravplassforvaltinga i Time har lagt ut til høyring forslag til nye vedtekter for gravplassane.  Høyringsfrist 15.10.2022.   Høyringa er ...

Les meir

 

Ledige stillinger!

Ungdomsleiar Barne- og familiearbeidar

Les meir

 

Behov for ein samtale?

Les meir

 

Me ber om fred i Ukraina

Salme 31 har blitt ei felles bønnesalme for det ukrainske folket. Bli med og be den i lag med dei kvar dag mellom kl. 16 og 17.

Les meir

 

Søndagsskule i Time kyrkje

28.8, 25.9, 23.10, 20.11, 18.12

Les meir

 

Skjema for endring av feste

Les meir

 

Gravstell

Les meir