Grøn dag på Undheim

7. mai kl. 11.00 til 13.30

Les meir

 

4 ledige stillinger!

Lye forsamlingshus og Time kyrkje

Les meir

 

Behov for ein samtale?

Les meir

 

Ledig stilling - ungdomsarbeidar på Lye

2. gangs utlysing, søknadsfrist 1. juni

Les meir

 

Fredagskveld på kyrkjetorget

1. april kl. 20.00, Time kyrkje

Les meir

 

Me ber om fred i Ukraina

Salme 31 har blitt ei felles bønnesalme for det ukrainske folket. Bli med og be den i lag med dei kvar dag mellom kl. 16 og 17.

Les meir

 

Ledig stilling - barne- og familiearbeidar på Lye

2. gangs utlysing, søknadsfrist 1. juni

Les meir

 

Søndagsskule i Time kyrkje

16.1, 30.1, 13.2, 13.3, 17.4, 24.4, 22.5

Les meir